Børnekoncert

Som klassisk musiker har jeg en naturlig trang til at formidle “min” musik videre til andre mennesker og ikke mindst til den næste generation. Heraf opstod inspirationen til børnekoncerten “Antons lykkelige dag”.

Koncept/formål – at præsentere børn for klassisk musik i en kendt ramme, nemlig historiefortællingen.

Ved at møde børn, der stadig er åbne og modtagelige, som kan “se” historien og forhåbentlig høre eventyret i musikken, vil vi udbrede kendskabet til den klassiske musikgenre, som nok generelt er mindre kendt for børn i dag.

Eventyret er derimod kendt og elsket af alle børn og det er vores erfaring, at vi voksne her møder børnene på lige fod.

Vi ønsker at vise børnene den klassiske musik i børnehøjde. Vise dem, at den ligeledes er tilgængelig og at den ligesom mere kendte musikgenrer tilbyder rytmer og melodier og giver adgang til store følelser.

Derigennem håber vi, at skabe grobund i børnene for en videre interesse for den klassiske musikgenre på lige fod med andre musikgenrer.

Vores tese er, at børnene nås lettere med fortællingen som en genvej til den klassiske musik, som således bliver et illustrativt og underbyggende element for ordene.

Når vi samtidig giver fortællingen et bestemt tema, er det med det formål at starte en for børnene relevant diskussion om et område, der berører deres hverdag.

Det vil sige at kombinere det kunstneriske og kreative med det pædagogiske, så der ud over oplevelsen også bliver et indlærings- og dannelsesaspekt.

Tema – mobning/drilleri mellem venner. Grænsen mellem godmodigt drilleri og sårende drilleri er nogen gange svær at se ligesom det kan være vanskeligt at gennemskue konsekvenserne af drilleri. I institutioner og på skoler vælger vi ikke altid vores kammerater selv.

 

Målgruppe:  børn i alderen 3-9 år og deres voksne.

Varighed: 40-60 min. afhængig af aldersgruppen og vore aftaler.

Spillesteder:  velegnet til institutioner – skoler – sognegårde, fester for børn

 

 Idé  –  Charlotte Glavind

Transskriptioner – Troels Øregaard

 

Eksempler på musik som børnene hører under koncerten:

“Hist, hvor vejen slår en bugt”  – Gebaur/H.C. Andersen:

 

“Seguedilla” fra Carmen af G. Bizet:

 

“Blåbær-Li”  af E. Grieg: